Studio Projektowe codeX Dominik Raś

Menu strony

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

Studio Projektowe codeX Dominik Raś, nie będąc podmiotem zobowiązanym, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony demostracyjnej demo-netadmin.extranet.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2005-11-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez właściciela strony - Studio Projektowe codeX Dominik Raś.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominik Raś, dominik.ras@codex.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 692 535 871.

W przypadku stwierdzenia niedostępności strony internetowej lub jej elementów prosimy o kontakt z w/w osobą kontaktową.

Dostępność architektoniczna

Parking przy biurze nie udostępnia specjalnych i oznakowanych miejsc parkingowych. Do budynku, gdzie znajduje się siedziba firmy, prowadzi jedno wejście ze schodami i podjazdem (bez platformy przyschodowej). Na drugie piętro prowadzą schody (brak windy). Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stopka strony

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska

Studio Projektowe codeX Dominik Raś - strony internetowe, aplikacje dedykowane

do góry